Kreveta.NET

Pod libozvučným názvem Kreveta se skrývá web a diskuzní fórum zabývající se tvorbou her a na to navazujících činností a odvětví lidské kreativity.

Hlavním účelem je servírovat kreativním Krevetám a Kreveťákům dostatek všemožných informací, recenzí, nápadů, teoretickou průpravu a podporovat aktivnější jedince v jejich činnosti, tu radou, tamhle popostrčením, onde konstruktivní kritikou.

Kreveta je místo pro kreativní krevety, které tvoří nebo chtějí zkusit tvořit hry, místo pro všechny lidi bez ohledu na to, v jakém nástroji/prostředí hru dělají, jestli ji dělají amatérsky nebo profi, zda pro svoji vlastní potěchu nebo pro peníze.

Akvárko či moře (podle toho jestli jste na slané nebo na sladké) neleznete na vlně:

http://www.kreveta.NET

Přijďte se podívat, rádi vás uvidíme.

Komentáře