Anděl Apokalypsy

A viděl jsem na nebi jiné znamení, veliké a podivuhodné: sedm andělů, kteří přinášejí sedm posledních pohrom ... Čtvrtý anděl vylil svou nádobu na slunce: a byla mu dána moc spalovat lidi svou výhní... Zjevení Janovo (16,8) Foto: Dewfooter


Komentáře

Likandro píše…
Dobrý. Líbí. Zaujalo. :)