Prastarý ochránce

 
Byli jsme napadeni neznámým nelidským útočníkem. Hordy nestvůr a zhmotněných nočních můr terorizují a drancují naši zemi. Po prvotním šoku a panice, i přes nezměrné vynaložené úsilí, si musíme hořce přiznat: porážka je zřejmě neodvratná a rychle se blíží. Celá fronta se hroutí, denně umírají tisíce obránců a hrozí nám totální zkáza. Zbývá poslední naděje... zavolat na pomoc mýtického prastarého Ochránce. Legenda praví, že ten kdo v nouzi nejvyšší zatroubí na posvátný roh z vrcholku hory Aderat, přivolá tak Prastarého. Ochránce již mnoho genearací dřímá ukrytý někde v posvátných Stinných horách. Fresky a mozaiky v Chrámu nejjasnějšího světla ukazují Prastrarého jako stvoření z jiného světa, šípy a meče se od něj odráží, oheň ani magie jej nezraňují. Je ztělesněním pomsty a destrukce. Jen kráčí bojištěm a rozsévá zkázu v řadách nepřátel. Je čas. Zhluboka se nadechuji. Nabírám do plic studený horský vzduch a z plna hrdla foukám do rohu...

Komentáře